Raad 7 september 2015 (21:30-23:00)

Datum: 07-09-2015 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 7 september 2015 (21:30-23:00)

Datum: 07-09-2015
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: De biologische markt; een herkenbaar gezicht in/van Zutphen
Griffienummer: 2015-M0009
3a2 Motie: Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen
Griffienummer: 2014-M0021
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 19 juni 2015
4b Handelingen Raad 29 juni 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 7 september 2015
Griffienummer: 2015-0117
6 Hamerstukken
6a Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)
Griffienummer: 2015-0116
6b Beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)
Griffienummer: 2015-0115
6c Aanvullende subsidie stichting Vluchtelingenwerk
Griffienummer: 2015-0113
6d Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17
Griffienummer: 2015-0111
7 Aanleg tweede voetgangersbrug Wijnhofpark
Griffienummer: 2015-0105
8 Huisvesting van vluchtelingen
9 Motie: Zorg rond voorgenomen besluit van de Raad van de Rechtspraak
Griffienummer: 2015-M0026
10 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 07-09-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl