Pagina delen

Raad 7 september 2015 (21:30-23:00)

Datum 07-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: De biologische markt; een herkenbaar gezicht in/van Zutphen
Griffienummer: 2015-M0009
3a2 Motie: Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen
Griffienummer: 2014-M0021
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 19 juni 2015
4b Handelingen Raad 29 juni 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 7 september 2015
Griffienummer: 2015-0117
6 Hamerstukken
6a Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)
Griffienummer: 2015-0116
6b Beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)
Griffienummer: 2015-0115
6c Aanvullende subsidie stichting Vluchtelingenwerk
Griffienummer: 2015-0113
6d Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17
Griffienummer: 2015-0111
7 Aanleg tweede voetgangersbrug Wijnhofpark
Griffienummer: 2015-0105
8 Huisvesting van vluchtelingen
9 Motie: Zorg rond voorgenomen besluit van de Raad van de Rechtspraak
Griffienummer: 2015-M0026
10 Sluiting