Pagina delen

Raad 7 oktober 2013 (21:30 - 23:00)

Datum 07-10-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3a Mogelijkheid tot het indienen van moties vreemd aan de orde van de dag
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
Handelingen raad 23 september 2013 (21:30 - 23:00)
5. Lijst ingekomen stukken Raad 7 oktober 2013
Griffienummer: 2013-0143
6. Motie: Rondweg Zutphen De hoven - zuidelijke variant
Griffienummer: 2013-M0026
7. Motie: Nieuwe aanbieders jeugdzorg
Griffienummer: 2013-M0022
8. Sluiting