Pagina delen

Raad 7 november 2016 (21:30 - 23:00)

Datum 07-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 10 oktober 2016
4b Handelingen Besloten Raad 24 oktober 2016
4c Handelingen Raad 24 oktober 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 7 november 2016
Griffienummer: 2016-0135
6 Interpellatieverzoek inzake bomenkap N346
Griffienummer: 2016-0146
7 Hamerstukken
7a Saldo afwikkeling jaarrekening 2015
Griffienummer: 2016-0136
8a Amendement: Strategische agenda 2017-2020 - Programmabegroting 2017-2020 - Relatiearrangement regio
Griffienummer: 2016-A0012
8b Strategische agenda 2017-2020 - Programmabegroting 2017-2020
Griffienummer: 2016-0132
9 Motie: Innovatief parkeerbeleid t.b.v. autovrij 's Gravenhof
Griffienummer: 2016-M0023
10 Motie: Een duurzame toekomst voor De Kaardebol
Griffienummer: 2016-M0024
11 Sluiting