Raad 7 november 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 07-11-2016 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 7 november 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 07-11-2016
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: C. Abbenhues
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 10 oktober 2016
4b Handelingen Besloten Raad 24 oktober 2016
4c Handelingen Raad 24 oktober 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 7 november 2016
Griffienummer: 2016-0135
6 Interpellatieverzoek inzake bomenkap N346
Griffienummer: 2016-0146
7 Hamerstukken
7a Saldo afwikkeling jaarrekening 2015
Griffienummer: 2016-0136
8a Amendement: Strategische agenda 2017-2020 - Programmabegroting 2017-2020 - Relatiearrangement regio
Griffienummer: 2016-A0012
8b Strategische agenda 2017-2020 - Programmabegroting 2017-2020
Griffienummer: 2016-0132
9 Motie: Innovatief parkeerbeleid t.b.v. autovrij 's Gravenhof
Griffienummer: 2016-M0023
10 Motie: Een duurzame toekomst voor De Kaardebol
Griffienummer: 2016-M0024
11 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 07-11-2016

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl