Pagina delen

Raad 7 april 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 07-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 23 maart 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2015
Griffienummer: 2015-0040
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Vaststellen bestemmingsplan industrieweg 101a in Zutphen (Daly Plastics)
Griffienummer: 2015-0042
7 Nota verbonden partijen
Griffienummer: 2015-0023
8 Visie Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid
Griffienummer: 2015-0014
9 Vaststellen bestemmingsplan Park Helbergen
Griffienummer: 2015-0043
10 Sluiting