Raad 7 april 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 07-04-2014 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 7 april 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 07-04-2014
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Verbouw De Kaardebol
Griffienummer: 2013-0193
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 24 maart 2014
4b Handelingen raad 27 maart 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2014
Griffienummer: 2014-0040
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage I (Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen) bij het ter inzage liggend collegememo inzake Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen.
Griffienummer: 2014-0045
7 Motie: Nieuwe bestemming Huize Borro
Griffienummer: 2014-M0002
8 Motie: Hartveilig wonen
Griffienummer: 2013-M0006
9 Adviescommissies voor Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie
Griffienummer: 2014-0034
10 Intrekking handhavingsbeleid recreatiepark Bronsbergen
Griffienummer: 2014-0046
11 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 07-04-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl