Pagina delen

Raad 7 april 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 07-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Verbouw De Kaardebol
Griffienummer: 2013-0193
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 24 maart 2014
4b Handelingen raad 27 maart 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2014
Griffienummer: 2014-0040
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage I (Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen) bij het ter inzage liggend collegememo inzake Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen.
Griffienummer: 2014-0045
7 Motie: Nieuwe bestemming Huize Borro
Griffienummer: 2014-M0002
8 Motie: Hartveilig wonen
Griffienummer: 2013-M0006
9 Adviescommissies voor Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie
Griffienummer: 2014-0034
10 Intrekking handhavingsbeleid recreatiepark Bronsbergen
Griffienummer: 2014-0046
11 Sluiting