Pagina delen

Raad 6 oktober 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 06-10-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en be√ędiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van mevr. E. Jager als raadslid
Griffienummer: 2014-0130
3c Be√ędiging van mevr. E. Jager als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4a1 Motie: Onderzoek naar mogelijkheid parkeergarage oude Aventus gebouw
Griffienummer: 2014-M0005
4a2 Motie: Lokaal aanbesteden
Griffienummer: 2014-M0011
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen raad 8 september 2014
5b Handelingen raad 22 september 2014
6 Lijst ingekomen stukken Raad 6 oktober 2014
Griffienummer: 2014-0137
7 Vermoedelijke hamerstukken
7a Krediet voor aanleg glasvezelnetwerk en wijziging Legesverordening 2014
Griffienummer: 2014-0136
8 Beleidsplannen en verordeningen sociaal domein
Griffienummer: 2014-0138
9 Motie: Eigen regie over persoonsgebonden budget
Griffienummer: 2014-M0012
10 Motie: Verbetering huishoudelijke hulp
Griffienummer: 2014-M0009
11 Sluiting