Raad 6 oktober 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 06-10-2014 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 6 oktober 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 06-10-2014
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van mevr. E. Jager als raadslid
Griffienummer: 2014-0130
3c Beëdiging van mevr. E. Jager als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4a1 Motie: Onderzoek naar mogelijkheid parkeergarage oude Aventus gebouw
Griffienummer: 2014-M0005
4a2 Motie: Lokaal aanbesteden
Griffienummer: 2014-M0011
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen raad 8 september 2014
5b Handelingen raad 22 september 2014
6 Lijst ingekomen stukken Raad 6 oktober 2014
Griffienummer: 2014-0137
7 Vermoedelijke hamerstukken
7a Krediet voor aanleg glasvezelnetwerk en wijziging Legesverordening 2014
Griffienummer: 2014-0136
8 Beleidsplannen en verordeningen sociaal domein
Griffienummer: 2014-0138
9 Motie: Eigen regie over persoonsgebonden budget
Griffienummer: 2014-M0012
10 Motie: Verbetering huishoudelijke hulp
Griffienummer: 2014-M0009
11 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 06-10-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl