Pagina delen

Raad 6 mei 2019

Datum 06-05-2019 Tijd 19:00 - 19:15
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststelling van de agenda
3 Toelating en be√ędiging van een nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van mevrouw M. Dolfing als raadslid
Griffienummer: 2019-0030
3c Be√ędiging van mevr. M. Dolfing als raadslid
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 8 april 2019
5 Ontslag Forumlid Casper Jansen en benoeming Forumlid Herman Krans
Griffienummer: 2019-0036
6 Sluiting