Pagina delen

Raad 6 juli 2020 (19:30 - 21:00)

Datum 06-07-2020 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda

De fracties van SP, Burgerbelang, D66, BewustZW en Kies Lokaal hebben een verzoek tot het houden van een interpellatie over het onderwerp kermis gedaan.

Wanneer de raad hiermee instemt, wordt dit onderwerp aan de agenda toegevoegd.

3 Algemeen spreekrecht
4 Interpellatieverzoek over de kermis
5 Motie: Kermis op de markt (mogelijkheden onderzoeken)
Griffienummer: 2020-M0020
6 Sluiting