Raad 6 december 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 06-12-2016 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 6 december 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 06-12-2016
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: C. Abbenhues
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 21 november 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 6 december 2016
Griffienummer: 2016-0153
6 Hamerstukken
6a Opbrengst incidentele grondverkoop ten behoeve van aanleg rondweg om de Hoven naar reserve strategische aankopen
Griffienummer: 2016-0149
6b Herstel dak dependance Lea Dasbergschool
Griffienummer: 2016-0150
6d Vaststelling belastingverordeningen 2017
Griffienummer: 2016-0152
7 Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet Poort van Zuid
Griffienummer: 2016-0151
8a Verzoek om inlichtingen inzake de rol van het college rond huurcontracten bij Driekant Buiten
Griffienummer: 2016-I0001
8b Motie: Motie van afkeuring richting wethouder Sueters
Griffienummer: 2016-M0029
9 Vaststellen bestemmingsplan 'Mars midden noord (veegplan)'
Griffienummer: 2016-0133
10 Rekenparameters 2017 en Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-2
Griffienummer: 2016-0141
11 Motie: Evaluatie reclamebelasting en ondernemersfonds bedrijventerreinen
Griffienummer: 2016-M0022
12 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 06-12-2016

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl