Pagina delen

Raad 5 oktober 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 05-10-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven van dhr. Brouwer
3b Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de eerste periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers
Griffienummer: 2015-0150
3c Beëdiging van dhr. Brouwer als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen raad 21 september 2015
6 Lijst ingekomen stukken Raad 5 oktober 2015
Griffienummer: 2015-0140
7 Hamerstukken
7a Vervanging meubilair en realiseren kabelmanagement
Griffienummer: 2015-0135
7b Ontslag Forumlid dhr. P. Reeuwijk en benoeming Forumlid mevr. M.T.E. Westerik
Griffienummer: 2015-0137
7c Vaststellen bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"
Griffienummer: 2015-0139
7d Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"
Griffienummer: 2015-0129
7e Vaststellen bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"
Griffienummer: 2015-0146
7f Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"
Griffienummer: 2015-0145
7g Deelneming in Stichting Achterhoek Toerisme
Griffienummer: 2015-0138
7h Gemeentelijk coördinatiebesluit programma Rivier in de Stad
Griffienummer: 2015-0143
8 Gemeenschappelijke regeling basismobiliteit
Griffienummer: 2015-0123
9 Motie: Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur
Griffienummer: 2015-M0011
10 Krediet beschikbaar stellen voor behoud werkgelegenheid
Griffienummer: 2015-0144
11 Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein
Griffienummer: 2015-0147
12 Sluiting