Pagina delen

Raad 5 juli 2018 (19:30 - 23:00)

Datum 05-07-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Motivering bij besluit tot het niet vaststellen van het raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7'
Griffienummer: 2018-0091
4 Integraliteit en financiƫn herijking sociaal domein
Griffienummer: 2018-0088
5 Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Het Plein
Griffienummer: 2018-0083
6 Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta
Griffienummer: 2018-0052
7 Liquidatieplan Het Plein
Griffienummer: 2018-0085
8 Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-M0033
9 Sluiting