Raad 5 juli 2018 (19:30 - 23:00)

Datum: 05-07-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Zaal: Burgerzaal Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 5 juli 2018 (19:30 - 23:00)

Datum: 05-07-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Motivering bij besluit tot het niet vaststellen van het raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7'
Griffienummer: 2018-0091
4 Integraliteit en financiën herijking sociaal domein
Griffienummer: 2018-0088
5 Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Het Plein
Griffienummer: 2018-0083
6 Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta
Griffienummer: 2018-0052
7 Liquidatieplan Het Plein
Griffienummer: 2018-0085
8 Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-M0033
9 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 05-07-2018

Beschikbare agenda's
Raad
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl