Pagina delen

Raad 4 november 2019 (19:30 - 23:00)

Datum 04-11-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Krediet Herinrichting Lange Hofstraat
Griffienummer: 2019-0028
2b Vaststelling van de agenda
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragen betreffende de actualiteit
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 23 september 2019
6 Lijst ingekomen stukken Raad 4 november 2019
Griffienummer: 2019-0093
7 Hamerstukken
7a Marktverordening gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0094
7b Beschikbaar stellen budget voor routenetwerk de Hoven
Griffienummer: 2019-0098
7c Ontslag Forumlid Gidie Ritzerveld
Griffienummer: 2019-0105
8 Wijzigingsverordening Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2019-0097
9 Budget doorontwikkeling Toegang Sociaal Domein (frictiekosten)
Griffienummer: 2019-0089
10 Motie: Behoud Geelvinck museum voor Zutphen in pand De Wildeman
Griffienummer: 2019-M0015
11 Extra bezuinigingen 2019
Griffienummer: 2019-0081
12a Amendement: Programmabegroting Zutphen 2020-2023 - stoppen van overeenkomsten met commerciele bedrijven in sociaal domein
Griffienummer: 2019-A0011
12b Amendement: Programmabegroting Zutphen 2020-2023 - armoedebeleid
Griffienummer: 2019-A0012
12c Programmabegroting Zutphen 2020-2023
Griffienummer: 2019-0092
13 Motie: Motie van Zorg
Griffienummer: 2019-M0017
14 Motie: Verdieping transitie sociaal domein
Griffienummer: 2019-M0018
15 Sluiting