Pagina delen

Raad 4 november 2013 (21:30 - 23:00)

Datum 04-11-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3a Mogelijkheid tot het indienen van moties
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
Handelingen raad 7 oktober 2013 (21:30 - 23:00)
5 Lijst ingekomen stukken Raad 4 november 2013
Griffienummer: 2013-0152
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Zienswijze voorgenomen fusie Circulus B.V. met Berkelmilieu N.V.
Griffienummer: 2013-0153
6b Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 4 november 2013
Griffienummer: 2013-0156
7 Bestuursrapportage 2013-3
Griffienummer: 2013-0141
8 Strategische agenda 2014-2017
Griffienummer: 2013-0144
9 Erfgoedverordening Zutphen 2013
Griffienummer: 2013-0138
10 Gebiedsplan Rivier in de Stad
Griffienummer: 2013-0145
11 Motie: Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen
Griffienummer: 2013-M0017
12 Motie: Meldpunt stookoverlast
Griffienummer: 2013-M0024
13 Sluiting