Pagina delen

Raad 4 juli 2022 (19:30 - 23:00)

Datum 04-07-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 30 mei 2022
6b Handelingen Raad 2 juni 2022 (nog niet ontvangen)
7 Lijst ingekomen stukken Raad 4 juli 2022
Griffienummer: 2022-0058
8 Hamerstukken
8a Overlopende budgetten van 2021 naar 2022
Griffienummer: 2022-0048
8b Aanvraag vangnetuitkering 2021
Griffienummer: 2022-0055
8c Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordigers Zutphen 2022
Griffienummer: 2022-0060
Bespreekstukken
9a Rapportages gedrag oud-wethouder L. Werger
Griffienummer: 2022-0074
9b Motie: Naar aanleiding van onderzoek gedragingen (oud) wethouder Werger
Griffienummer: 2022-M0033
9c Motie: Veilige werkomgeving en onderzoek procedure betreffende grensoverschrijdend gedrag
Griffienummer: 2022-M0034
10a Vaststellen nadere motivering 'cultuurhistorische waarden: zichtlijnen en maximale bouwhoogte' als onderdeel van bestemmingsplan "Kattenhavestraat"
Griffienummer: 2022-0056
10b Motie: Zichtlijnen Kattenhavestraat
Griffienummer: 2022-M0030
11a Amendement: Vaststelling Omgevingsplan Landelijk Gebied-Bescherming ecologische- waarde bermen in het Omgevingsplan Landelijk Gebied
Griffienummer: 2022-A0009
11b Vaststellen Omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) Landelijk gebied
Griffienummer: 2022-0041
11c Motie: Toekomstbestendige landbouw
Griffienummer: 2022-M0031
11d Motie: Bescherming waardevolle bomen
Griffienummer: 2022-M0032
12 Ontwerp Provinciaal inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen
Griffienummer: 2022-0072
13 Moties vreemd aan de orde van de dag
13a Motie: Carnivoor Geef het door
Griffienummer: 2022-M0014
13b Motie: Noodzaak volwaardig ziekenhuis
Griffienummer: 2022-M0035
14 Sluiting