Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 04-07-2016 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 04-07-2016
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: C. Abbenhues
Griffier: H Nijkamp


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 17 juni 2016
4b Handelingen Raad 20 juni 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 4 juli 2016
Griffienummer: 2016-0090
6 Hamerstukken
6a Beschikbaar stellen krediet verbouw bibliotheek
Griffienummer: 2016-0087
6b Krediet IJsselkade, herinrichting fase 1
Griffienummer: 2016-0080
6c Krediet brugverbreding IJsselbrug
Griffienummer: 2016-0081
6d Vaststellen bestemmingsplan Hof van Wesse en bijbehorende beeldkwaliteitsplan
Griffienummer: 2016-0088
6e Verzamelbegrotingswijziging juni 2016 betreffende begroting 2016
Griffienummer: 2016-0086
6f Krediet voor uitzichtpunten en herinrichting van de Tichelbeeksewaard
Griffienummer: 2016-0082
7a Amendement: Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie
Griffienummer: 2016-A0009
7b Amendement: Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie
Griffienummer: 2016-A0010
7c Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie
Griffienummer: 2016-0038
8 Transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019
Griffienummer: 2016-0067
9 Effectuering verbetermaatregelen Het Plein 2016 en verder
Griffienummer: 2016-0084
10 Jaarstukken 2015
Griffienummer: 2016-0092
11 Financiën en organisatorische aspecten zwembad IJsselslag
Griffienummer: 2016-0046
12 Motie: IJsselslag ombouwen naar recreatiebad
Griffienummer: 2016-M0012
13 Verzelfstandiging Musea
Griffienummer: 2016-0089
14 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 04-07-2016

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl