Pagina delen

Raad 31 januari 2022 (19:30 - 23:00)

Datum 31-01-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 15 november 2021 (19:30 - 23:00)
6b Handelingen Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00)
6c Handelingen Raad 14 december 2021 (19:30 - 23:00)
7 Lijst ingekomen stukken Raad 31 januari 2022
Griffienummer: 2021-0140
8 Hamerstukken
8a Beschikbaar stellen middelen Nationaal Programma Onderwijs
Griffienummer: 2021-0135
8b Ontslag Forumleden BewustZW en Kies Lokaal en benoeming Forumleden Kies Bewust Lokaal
Griffienummer: 2022-0011
Bespreekstukken
9 Begrotingsvoorstellen die nog niet zijn goedgekeurd bij de meerjarenbegroting 2022-2025
Griffienummer: 2021-0129
10 Begrotingsvoorstellen afgewezen door de raad 2022 - 2025
Griffienummer: 2021-0138
11 Vaststellen Visie Vesting van de toekomst Zutphen
Griffienummer: 2021-0137
12 Beschikbaar stellen middelen voor wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd
Griffienummer: 2021-0139
13 Moties vreemd aan de orde van de dag
13a Motie: Verbod op consumentenvuurwerk
Griffienummer: 2021-M0045
13b Motie: Geen huis-aan-huis reclame
Griffienummer: 2021-M0046
13c Motie: Hulpmiddelen vanuit WMO Allrisk verzekeren
Griffienummer: 2022-M0001
14 Afscheid wethouder Annelies de Jonge
15 Sluiting