Pagina delen

Raad 30 november 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 30-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en be√ędiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van dhr. M.G.S. Siemes als raadslid
Griffienummer: 2015-0188
3c Be√ędiging van de heer M.G.S. Siemes als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4a1 Motie: Een vernieuwde blik op de Hanzehof
Griffienummer: 2015-M0008
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen raad 16 november 2015
6 Lijst ingekomen stukken Raad 30 november 2015
Griffienummer: 2015-0179
7 Hamerstukken
7a Vaststelling Belastingverordeningen 2016
Griffienummer: 2015-0181
7b Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen
Griffienummer: 2015-0180
7c Ontwerpbegroting Tribuut 2016
Griffienummer: 2015-0185
8 Proces en taakverdeling bij meerdimensionale dossiers
Griffienummer: 2015-0173
9 Risicospreiding bovenregionale zorgvormen Jeugd
Griffienummer: 2015-0168
10 Visie Landelijk Gebied Zutphen
Griffienummer: 2015-0174
11 Motie: Uitvoering plan van aanpak Laaggeletterdheid de wereld uit
Griffienummer: 2015-M0019
12 Motie: Aangepaste regelgeving afsteken van consumentenvuurwerk
Griffienummer: 2015-M0028
13 Motie: Aanbieden stageplekken bij aanbesteding
Griffienummer: 2014-M0020
14 Motie: Behoud bomen provinciaalse weg
Griffienummer: 2015-M0003
15 Verstrekken van een lening aan WoningESCo Zutphen B.V. (i.o.)
Griffienummer: 2015-0169
16 Sluiting