Pagina delen

Raad 30 mei 2022 (19:30 - 23:00)

Datum 30-05-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening - Let op: vergadering start na afloop besloten raadsvergadering
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Verzoek om interpellatiedebat over de bekostiging omlegging Kerkpad en communicatie hierover
2c Vaststelling van de agenda
2d Korte statements naar aanleiding van besloten vergadering raad
Griffienummer: 2022-0053
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 25 april 2022
7 Lijst ingekomen stukken Raad 30 mei 2022
Griffienummer: 2022-0046
8 Hamerstukken
8a Aanvullend krediet nieuwbouw Kompaan College
Griffienummer: 2022-0040
8b Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Zutphen 2022
Griffienummer: 2022-0047
8c Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2022-1
Griffienummer: 2022-0036
8d Ontslag Forumlid Edward Althoff en benoeming Forumlid Tim ter Steege voor CDA
Griffienummer: 2022-0050
9 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-1
Griffienummer: 2022-0035
10 Ontwerpbegrotingen 2023 Gemeenschappelijke Regelingen
Griffienummer: 2022-0037
11 Opheffen reserves 2022
Griffienummer: 2022-0039
12 Moties vreemd aan de orde van de dag
12a Motie: Industriehaven
Griffienummer: 2022-M0004
12b Motie: Geen gemeenschapsgeld naar verdieping Industriehaven
Griffienummer: 2022-M0008
12c Motie: Naar aanleiding van gang van zaken Kerkpad
Griffienummer: 2022-M0009
13 Afscheid wethouders
14 Sluiting

Agenda's 30-05-2022

Behandeld in

Agenda's Raad {{ actiefJaar }}