Pagina delen

Raad 30 maart 2022

Datum 30-03-2022 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen van de agenda
3 Be√ędiging van de nieuwe raadsleden
4 Benoemingen voor diverse functies in de nieuwe raadsperiode
4a Motivatie kandidaat waarnemend voorzitters raad en vragen stellen
4b Aanwijzen stembureauleden
4c Schriftelijk stemmen over de waarnemend voorzitters van de raad
4d Benoeming forumleden, forumvoorzitters, waarnemend voorzitters raad en leden Auditcommissie voor de raadsperiode 2022-2026
Griffienummer: 2022-0027
5 Be√ędiging van de nieuwe forumleden
6 Sluiting