Pagina delen

Raad 30 januari 2023 (19:30 - 23:00)

Datum 30-01-2023 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen besluitenlijst raad
6a Besluitenlijst raad 12 en 13 december 2022
7 Lijst ingekomen stukken Raad 30 januari 2023
Griffienummer: 2022-0119
8 Hamerstukken
8a Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2022-0115
8b Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003 (9e wijziging)
Griffienummer: 2022-0114
8c Begrotingswijziging 2023 Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2022-0117
8d Ontwerp-begrotingswijziging 2023 GR Tribuut belastingsamenwerking
Griffienummer: 2022-0122
8e Intrekking Verordening Wijkraad De Hoven 1976
Griffienummer: 2022-0116
8f Geheimhouding 'Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven'
Griffienummer: 2022-0121
8g Budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven
Griffienummer: 2022-0120
8h Verordening Fractieondersteuning 2022
Griffienummer: 2023-0004
Bespreekstukken
9 Vaststelling bestemmingsplan "Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen"
Griffienummer: 2022-0026
10 Moties vreemd aan de orde van de dag
10a Motie: Toegankelijke bestrating
Griffienummer: 2022-M0058
10b Motie: Mantelzorgwoningen
Griffienummer: 2023-M0001
11 Sluiting

Agenda's 30-01-2023

Behandeld in