Raad 30 januari 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 30-01-2017 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 30 januari 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 30-01-2017
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van dhr. H. Hissink als raadslid ter opvolging van dhr. Van der Veen
Griffienummer: 2017-0001
3c Beëdiging van de heer H. Hissink als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 16 januari 2017
6 Lijst ingekomen stukken Raad 30 januari 2017
Griffienummer: 2017-0002
7 Hamerstukken
7a Benoeming van dhr. B. van der Veen als Forumlid voor de VVD ter vervanging van dhr. H. Hissink.
Griffienummer: 2017-0003
8 Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2016
Griffienummer: 2016-0166
9 Deelname Stichting Legal Valley
Griffienummer: 2016-0163
10 Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen
Griffienummer: 2016-0160
11 Motie: Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars
Griffienummer: 2016-M0031
12 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 30-01-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl