Pagina delen

Raad 30 januari 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 30-01-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en be√ędiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van dhr. H. Hissink als raadslid ter opvolging van dhr. Van der Veen
Griffienummer: 2017-0001
3c Be√ędiging van de heer H. Hissink als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 16 januari 2017
6 Lijst ingekomen stukken Raad 30 januari 2017
Griffienummer: 2017-0002
7 Hamerstukken
7a Benoeming van dhr. B. van der Veen als Forumlid voor de VVD ter vervanging van dhr. H. Hissink.
Griffienummer: 2017-0003
8 Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2016
Griffienummer: 2016-0166
9 Deelname Stichting Legal Valley
Griffienummer: 2016-0163
10 Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen
Griffienummer: 2016-0160
11 Motie: Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars
Griffienummer: 2016-M0031
12 Sluiting