Pagina delen

Raad 3 november 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 03-11-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 13 oktober 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 3 november 2014
Griffienummer: 2014-0144
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2014
Griffienummer: 2014-0141
6b Benoeming van Forumvoorzitter A.J.A. Putker
Griffienummer: 2014-0143
7 Strategische agenda 2015-2018 / Programmabegroting 2015
Griffienummer: 2014-0140
8 Sluiting