Pagina delen

Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Behoud intensive care Gelre ziekenhuis Zutphen
Griffienummer: 2017-M0002
3a2 Motie: Reguleren wietteelt
Griffienummer: 2016-M0019
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 19 juni 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 3 juli 2017
Griffienummer: 2017-0085
6 Hamerstukken
6a Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov
Griffienummer: 2017-0080
6b Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2017-0081
6c Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Archipel
Griffienummer: 2017-0077
6d Bekrachting geheimhouding curriculum vitae (cv) lid Raad van Toezicht Stichting Archipel
Griffienummer: 2017-0078
7 Aankoop drinkwaterproductielocatie Vitens
Griffienummer: 2017-0090
8 Jaarstukken 2016 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2017-0083
9 Bestemming batig saldo Jaarrekening 2016 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2017-0082
10 Externe verzelfstandiging Musea Zutphen
Griffienummer: 2017-0079
11a Amendement: Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening - Vervangende besluittekst
Griffienummer: 2017-A0007
11b Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening
Griffienummer: 2017-0064
12 Beleidsplan Armoede & Schulden 2017-2020 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2017-0084
13 Keuze van een toekomstscenario voor De Kas
Griffienummer: 2017-0089
14 Strategische Raadsagenda Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0063
15 Motie: Aanleg bouwweg Laan van Highlanders
Griffienummer: 2017-M0005
16 Motie: Cameratoezicht centrum Zutphen
Griffienummer: 2017-M0004
17 Motie: Herplaatsen Wilhelminafontein
Griffienummer: 2017-M0006
18 Sluiting