Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 03-07-2017 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 03-07-2017
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Behoud intensive care Gelre ziekenhuis Zutphen
Griffienummer: 2017-M0002
3a2 Motie: Reguleren wietteelt
Griffienummer: 2016-M0019
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 19 juni 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 3 juli 2017
Griffienummer: 2017-0085
6 Hamerstukken
6a Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov
Griffienummer: 2017-0080
6b Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2017-0081
6c Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Archipel
Griffienummer: 2017-0077
6d Bekrachting geheimhouding curriculum vitae (cv) lid Raad van Toezicht Stichting Archipel
Griffienummer: 2017-0078
7 Aankoop drinkwaterproductielocatie Vitens
Griffienummer: 2017-0090
8 Jaarstukken 2016 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2017-0083
9 Bestemming batig saldo Jaarrekening 2016 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2017-0082
10 Externe verzelfstandiging Musea Zutphen
Griffienummer: 2017-0079
11a Amendement: Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening - Vervangende besluittekst
Griffienummer: 2017-A0007
11b Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening
Griffienummer: 2017-0064
12 Beleidsplan Armoede & Schulden 2017-2020 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2017-0084
13 Keuze van een toekomstscenario voor De Kas
Griffienummer: 2017-0089
14 Strategische Raadsagenda Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0063
15 Motie: Aanleg bouwweg Laan van Highlanders
Griffienummer: 2017-M0005
16 Motie: Cameratoezicht centrum Zutphen
Griffienummer: 2017-M0004
17 Motie: Herplaatsen Wilhelminafontein
Griffienummer: 2017-M0006
18 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 03-07-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl