Pagina delen

Raad 3 juli 2014 (19:30 - 23:00)

Datum 03-07-2014 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda vaststellen
3 Presentatie van het collegeprogramma
Bespreking van het proces van de collegeonderhandelingen
Bespreking van het collegeprogramma inhoudelijk
4 Benoeming en installatie van het nieuwe college 2014
4a Voordracht nieuwe wethouders
4b Benoeming voorzitter en leden commissie onderzoek geloofsbrieven
4c Rapportage van de commissie onderzoek geloofsbrieven
4c1 Gelegenheid voor kandidaat wethouders om zich voor te stellen
4d Benoeming stembureau
4e Benoeming wethouders na gemeenteraadsverkiezingen 2014
Griffienummer: 2014-0107
4f Aannemen benoemingen door wethouders
4g Afleggen van de eed of belofte door de benoemde wethouders
5 Sluiting