Pagina delen

Raad 29 september 2016 (19:30 - 20:00)

Datum 29-09-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Definitieve vaststelling jaarstukken 2015
Griffienummer: 2016-0127
4 Sluiting