Pagina delen

Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00)

Kijk hier naar de live uitzending: Live uitzending Raadsvergadering 29 maart 2021

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3a Petitie aanwijzen zoekgebied Overmarsch voor zonnepark ongewenst
3b Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Contractering huishoudelijke zorg 2021-2026
Griffienummer: 2021-0026
7 Benoeming griffier gemeenteraad Zutphen
Griffienummer: 2021-0037
8 Vaststellen Handelingen
8a Handelingen Raad 1 en 2 maart 2021 (19:30 - 23:00)
9 Lijst ingekomen stukken Raad 29 maart 2021
Griffienummer: 2021-0016
10 Hamerstukken
10a Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2021-0021
10b Benoeming Forumlid Marloes Roerdink voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld
Griffienummer: 2021-0031
10c Vaststelling bestemmingsplan "Snippergroen Zuidwijken"
Griffienummer: 2021-0008
10d Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkhofweg 10'
Griffienummer: 2021-0018
10e Bekrachtiging geheimhouding anterrieure overeenkomst Driesteek 7
Griffienummer: 2021-0024
10f Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7, Zutphen
Griffienummer: 2021-0023
10g Krediet thuiswerkplekvergoeding
Griffienummer: 2021-0025
11 Financiering en realisatie rotonde N346-Almenseweg
Griffienummer: 2021-0030
12a Amendement: Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen - Startkapitaal om exploitatie tegenvallers op te vangen
Griffienummer: 2021-A0001
12b Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen
Griffienummer: 2021-0028
13 Motie: Regie op cultuur
Griffienummer: 2021-M0009
14a Amendement: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) - Lex silencio positivo
Griffienummer: 2021-A0002
14b Amendement: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) - Cameratoezicht
Griffienummer: 2021-A0003
14c Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging)
Griffienummer: 2021-0020
15 I-Visie gemeente Zutphen 2021-2023
Griffienummer: 2021-0017
16 Motie: Ondersteuning MKB, Detailhandel, Horeca en aanverwanten
Griffienummer: 2021-M0003
17 Motie: Raad sterker in haar rol door voortgangsinformatie
Griffienummer: 2021-M0008
18 Motie: Eenzaamheid II
Griffienummer: 2021-M0004
19 Motie: Zutphense steun aan campagne Voor 14
Griffienummer: 2021-M0006
20 Motie: Daly Plastics BV en plastic afval in de IJssel: de vervuiler zou moeten betalen
Griffienummer: 2021-M0010
21 Sluiting