Pagina delen

Raad 29 maart 2018 (20:00 - 21:00)

Datum 29-03-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Beëdiging van de nieuwe raadsleden
4 Toelating en beëdiging van een nieuw raadslid
4a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
4b Toelating van dhr. M.G.S. Siemes tot de raad na de verkieziengen van 21 maart 2018
Griffienummer: 2018-0036
4c Beëdiging van dhr. M.G.S. Siemes als raadslid
5 Benoeming forumleden, forumvoorzitters en leden Auditcommissie met ingang van de nieuwe raadsperiode 2018-2022
Griffienummer: 2018-0034
6 Verlenging experimenteerperiode werkwijze raad en keuze voor Burgerzaal als vergaderlocatie
Griffienummer: 2018-0033
7 Sluiting