Pagina delen

Raad 29 februari 2016 (21:30 - 23:00)

Datum 29-02-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 15 februari 2016 (21:30 - 23:00)
5 Lijst ingekomen stukken Raad 29 februari 2016
Griffienummer: 2016-0021
6 Hamerstukken
6a Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen
Griffienummer: 2016-0018
6b Startersleningen 2016
Griffienummer: 2016-0019
7 GGD NOG: Uitgangspuntennota 2017
Griffienummer: 2016-0013
8 Motie: Democratisering huurdersvertegenwoordiging
Griffienummer: 2016-M0004
9 Motie: Heldere communicatie voor en naar iedereen
Griffienummer: 2016-M0003
10 Schriftelijke vragen inzake verleden/heden/toekomst De Kas
Griffienummer: 2016-V0002
11 Sluiting