Pagina delen

Raad 28 mei 2018 (20:00 - 23:00)

Datum 28-05-2018 Tijd 20:00 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststelling van de agenda
3 Vaststellen Handelingen
3a Handelingen Raad 14 mei 2018
4 Hamerstukken
4a GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2019
Griffienummer: 2018-0055
4b Benoeming van dhr. G.J.N. Müller als Forumvoorzitter
5 Raadsvoorstel bij Rekenkameronderzoek Taakuitvoering op afstand Zutphen
Griffienummer: 2018-0042
6 Het nieuwe coalitieakkoord
6a Bespreking van het proces van de collegeonderhandelingen in aanwezigheid van de formateurs

Onder leiding van GroenLinks is een coalitieakkoord gesmeed.
De formateurs geven een toelichting op het hiertoe doorlopen proces.
Daarna worden eventuele vragen vanuit de raad beantwoord door de formateurs.

6b Presentatie van hoogtepunten uit het nieuwe coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is als bijlage beschikbaar bij het raadsvoorstel tot benoeming van het nieuwe college.
Vanuit de vier fracties die hebben onderhandelend zal kort een toelichting op de voor hen belangrijkste onderhandelingsresultaten worden gegeven.
Vragen vanuit de raad worden door de fractievoorzitters van de beoogde coalitiepartijen beantwoord.

6c Voorstellen van de kandidaat wethouders

De kandidaat wethouders stellen zich voor, waarbij ze hun motivatie en ambities kenbaar maken aan de raad. Daarna is ruimte voor verduidelijkende vragen van de raad aan deze kandidaten.

7 Benoeming en installatie van het nieuwe college
7a Benoeming voorzitter en leden commissie onderzoek geloofsbrieven
7b Rapportage van de commissie onderzoek geloofsbrieven

De commissie onderzoekt de formele wettelijk vereisten en verneemt de uitkomsten van het in opdracht van de burgemeester uitgevoerde integriteitsonderzoek naar de voorgestelde wethouderskandidaten.

De strekking van het in het Presidium afgesproken uit te voeren integriteitsonderzoek is als bijlage opgenomen bij het raadsvoorstel tot benoeming van de nieuwe wethouders.

De uitkomst van het uitgevoerde integriteitsonderzoek zal door de burgemeester schriftelijk aan de commissie onderzoek geloofsbrieven kenbaar worden gemaakt.

7c Benoeming stembureau
7d Benoeming wethouders na gemeenteraadsverkiezingen 2018 en verlening ontheffing woonplaatsvereiste
Griffienummer: 2018-0070
7e Aannemen van de benoeming door de wethouders
7f Afleggen van de eed of belofte door de benoemde wethouders
8 Sluiting