Pagina delen

Raad 28 maart 2022

Datum 28-03-2022 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Vaststellen van de agenda
3 Vaststellen van de Handelingen
3a Handelingen Raad 21 februari 2022
4 Onderzoek naar en oordeel over het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022
Griffienummer: 2022-0021
5 Toelating nieuwe raadsleden
5a Rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
5b Toelating van nieuwe raadsleden tot de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022
Griffienummer: 2022-0022
6 Afscheid nemen van vertrekkende raadsleden
7 Sluiting