Pagina delen

Raad 28 januari 2019 (19:30 - 23:00)

Datum 28-01-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 17 december 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 28 januari 2019
Griffienummer: 2018-0144
7 Hamerstukken
7a Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10"
Griffienummer: 2018-0142
8a Amendement: Vaststelling structuurvisie noordrand de Hoven - extra doelstellingen
Griffienummer: 2019-A0001
8b Vaststelling structuurvisie noordrand de Hoven
Griffienummer: 2018-0138
9 Sluiting