Pagina delen

Raad 27 maart 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 27-03-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
1a Petitie herplaatsen Wilhelminafontijn 2017
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Behoud intensive care Gelre ziekenhuis Zutphen
Griffienummer: 2017-M0002
3a2 Motie: Reguleren wietteelt
Griffienummer: 2016-M0019
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 13 maart 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 27 maart 2017
Griffienummer: 2017-0032
6 Hamerstukken
6a Wijziging primaire begroting 2017 op diverse onderdelen
Griffienummer: 2017-0025
6b Benoeming van dhr. F. Manders en dhr. V. Boldewijn tot forumvoorzitter
Griffienummer: 2017-0033
6c Bestemmingsplan IJsselkade en omstreken 2017
Griffienummer: 2017-0026
6d Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen (besloten)
Griffienummer: 2017-0030
6e Bekrachtiging geheimhouding van raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030
Griffienummer: 2017-0031
7 Ontwikkeling sociale werkvoorziening
Griffienummer: 2017-0016
8 Sluiting