Pagina delen

Raad 27 maart 2014 (19:30 - 21:00)

Datum 27-03-2014 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Beëdiging raadsleden
4 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
4a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
4b Toelating van dhr. M.J. ten Broeke als raadslid
Griffienummer: 2014-0050
4c Beëdiging van dhr. M.J. ten Broeke als raadslid
5 Benoeming forumleden en forumvoorzitters bij ingang van de nieuwe raadsperiode 2014-2018
Griffienummer: 2014-0047
6 Sluiting