Pagina delen

Raad 27 januari 2020

Datum 27-01-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Motie van Zorg
Griffienummer: 2019-M0017
2a2 Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht
Griffienummer: 2019-M0014
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 16 december 2019
7 Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2020
Griffienummer: 2019-0136
8 Hamerstukken
8a Benoeming Forumlid I.W. van Dijk en Forumvoorzitter P. van der Hammen
Griffienummer: 2019-0139
8b Aanwijzingsbesluit griffier en loco griffiers in verband met invoering Wnra per 1 januari 2020
Griffienummer: 2019-0137
9 Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020
Griffienummer: 2019-0133
10 Motie: Grondstoffenplan met verbrede reikwijdte
Griffienummer: 2019-M0020
11 Motie: Toezicht en Handhaving
Griffienummer: 2020-M0001
12 Sluiting