Pagina delen

Raad 27 januari 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 27-01-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties
3a1 Motie: Goedkope (kamer-)woningen in leegstaande panden
Griffienummer: 2013-M0028
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 13 januari 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2014
Griffienummer: 2014-0011
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Herallocatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem- en geluidmiddelen
Griffienummer: 2014-0004
6b Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014
Griffienummer: 2014-0003
6c Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Griffienummer: 2014-0009
6d Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014
Griffienummer: 2014-0012
6e Verordening elektronische kennisgeving Zutphen 2014
Griffienummer: 2014-0010
7 Herijken bezuinigingstaakstelling Het Plein
Griffienummer: 2013-0181
8 Verzoek om raadgevend referendum over het Broederenklooster van Burgerbelang Zutphen Warnsveld
Griffienummer: 2014-0013
9 Motie: Max. 12 koopzondagen per jaar in Zutphen in combinatie met festiviteiten in de stad
Griffienummer: 2013-M0033
10 Sluiting