Raad 26 september 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 26-09-2016 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 26 september 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 26-09-2016
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: C. Abbenhues
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 12 september 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 26 september 2016
Griffienummer: 2016-0114
6 Hamerstukken
6a Archiefverordening, Besluit Informatiebeheer en Aanwijzing Archiefbewaarplaats gemeente Zutphen 2016 - Besluitvormend
Griffienummer: 2016-0104
6b Budget voor afwikkeling brandschade De Berkel
Griffienummer: 2016-0105
6c Vaststellen bestemmingsplan Noorderhaven, veld 18
Griffienummer: 2016-0112
7 Motie: Onderzoek naar functioneren Het Plein
Griffienummer: 2016-M0021
8 Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1
Griffienummer: 2016-0096
9 Krediet voor huisvesting Vrijeschool.
Griffienummer: 2016-0101
10 Wijziging regeling Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2016-0103
11 Motie: Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven
Griffienummer: 2016-M0015
12 Motie: Oplossing voor de voedselbank
Griffienummer: 2016-M0020
13 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 26-09-2016

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl