Pagina delen

Raad 26 mei 2016 (19:30 - 20:30)

Datum 26-05-2016 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststelling van de agenda
3 Profielschets voor de nieuwe burgemeester van Zutphen
3a Toelichting door de voorzitter van de Vertrouwenscommissie op het doorlopen proces
3b Gesprek met de Commissaris van de Koning over de profielschets
3c Vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Zutphen
Griffienummer: 2016-0049
4 Sluiting