Pagina delen

Raad 26 maart 2018 (20:00 - 21:30)

Datum 26-03-2018 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststellen agenda
2a1 Motie: Een bredere toegang tot zutphen.nl
Griffienummer: 2017-M0028
2a2 Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB
Griffienummer: 2017-M0026
3 Vaststellen Handelingen
3a Handelingen Raad 12 maart 2018
4 Lijst ingekomen stukken Raad 26 maart 2018
Griffienummer: 2018-0030
5 Onderzoek naar en oordeel over het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018
Griffienummer: 2018-0031
6 Toelating nieuwe raadsleden
6a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
6b Toelating van nieuwe raadsleden tot de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018
Griffienummer: 2018-0032
7 Afscheid nemen van vertrekkende raadsleden
8 Sluiting