Pagina delen

Raad 26 juni 2020 (09:45 - 10:00)

Datum 26-06-2020 Tijd 09:45 - 10:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Hamerstukken
3a Benoeming Forumlid voor ChristenUnie
Griffienummer: 2020-0058
4 Be√ędiging mw. G.A. Kamp-Landman als Forumlid
5 Sluiting