Pagina delen

Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 26-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 12 januari 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 26 januari 2015
Griffienummer: 2014-0189
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor
Griffienummer: 2015-0001
6b Budget Stichting Zutphen Promotie
Griffienummer: 2015-0011
6c Vaststelling wijzigingsverordening OZB
Griffienummer: 2015-0002
6d Werkkostenregeling 2015
Griffienummer: 2015-0003
6e Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"
Griffienummer: 2015-0012
6f Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015
Griffienummer: 2015-0006
7 Motie: Spoed Nota verbonden partijen
Griffienummer: 2014-M0024
8 Verbouwing Kaardebol
Griffienummer: 2015-0010
9 Sluiting