Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00)

Datum: 26-01-2015 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00)

Datum: 26-01-2015
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 12 januari 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 26 januari 2015
Griffienummer: 2014-0189
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor
Griffienummer: 2015-0001
6b Budget Stichting Zutphen Promotie
Griffienummer: 2015-0011
6c Vaststelling wijzigingsverordening OZB
Griffienummer: 2015-0002
6d Werkkostenregeling 2015
Griffienummer: 2015-0003
6e Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"
Griffienummer: 2015-0012
6f Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015
Griffienummer: 2015-0006
7 Motie: Spoed Nota verbonden partijen
Griffienummer: 2014-M0024
8 Verbouwing Kaardebol
Griffienummer: 2015-0010
9 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 26-01-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl