Pagina delen

Raad 26 april 2021 (19:30 - 23:00)

Datum 26-04-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3a Petitie voor een volwaardig ziekenhuis in Zutphen
3b Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 29 en 30 maart 2021
7 Lijst ingekomen stukken Raad 26 april 2021
Griffienummer: 2021-0041
8 Hamerstukken (geen)
9 Vaststellen bestemmingsplan Kattenhavestraat, Zutphen
Griffienummer: 2021-0035
10 Aanvullende maatregelen ondersteuning ondernemers tijdens COVID-19 crisis
Griffienummer: 2021-0039
11 Investeringsprogramma transformatie sociaal domein
Griffienummer: 2021-0033
12 Kader Anders samenwerken aan een sterk Zutphen
Griffienummer: 2021-0040
13 Motie: Adviezen Rekenkamer en Auditcommissie als bespreek- en besluitpunt op de raadsagenda
Griffienummer: 2021-M0011
14 Motie: Aanpak sanering problematische schulden
Griffienummer: 2021-M0005
15 Motie: Behoud volwaardig ziekenhuis in Zutphen
Griffienummer: 2021-M0012
16 Sluiting