Pagina delen

Raad 25 september 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 25-09-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting
Griffienummer: 2017-0088
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 11 september 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 25 september 2017
Griffienummer: 2017-0108
6 Hamerstukken
6a Vaststellen bestemmingsplan "Broederenklooster"
Griffienummer: 2017-0107
7 Vaststellen Inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg 2019
Griffienummer: 2017-0098
8 Initiatief burgerenergiecoöperaties en Waterschap Rijn en IJssel tot realisatie van windenergie
Griffienummer: 2017-0100
9 Fusie tussen Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld
Griffienummer: 2017-0094
10 Sluiting