Pagina delen

Raad 25 januari 2021 (19:30 - 23:00)

Datum 25-01-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Update Corona 25 januari 2021
7 Vaststellen Handelingen
7a Handelingen Raad 14 december 2020
8 Lijst Ingekomen stukken
8a Lijst ingekomen stukken Raad 25 januari 2021
Griffienummer: 2020-0121
9 Hamerstukken
9a Bekrachtiging geheimhouding raadsvergadering 19 januari 2021
Griffienummer: 2021-0011
9b Bekrachtiging geheimhouding Definitief Ontwerp wegen en pleinen De Hoven
Griffienummer: 2020-0116
10 Definitief Ontwerp wegen en pleinen De Hoven
Griffienummer: 2020-0117
11 Motie: Hoogspanning ondergronds
Griffienummer: 2020-M0007
12 Motie: Geen biomassa voor Zutphens warmtenet
Griffienummer: 2020-M0035
13 Motie: Ondersteuning cultuursector
Griffienummer: 2021-M0001
14 Motie: Kerkpad Warnsveld veilig en leefbaar
Griffienummer: 2021-M0002
15 Motie: Ondersteuning MKB, Detailhandel, Horeca en aanverwanten
Griffienummer: 2021-M0003
16 Sluiting