Pagina delen

Raad 25 april 2022

Datum 25-04-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Be√ędiging van nieuwe Forumleden
4 Algemeen spreekrecht
5 Actieve informatievoorziening vanuit het college
6 Vragen betreffende de actualiteit
7 Vaststellen Handelingen
7a Handelingen Raad 28 maart 2022
7b Handelingen Raad 30 maart 2022
8 Lijst ingekomen stukken Raad 25 april 2022
Griffienummer: 2022-0030
9 Hamerstukken
9a Budget beschikbaar stellen voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid
Griffienummer: 2022-0020
9b Verordening nadeelcompensatie gemeente Zutphen 2022
Griffienummer: 2022-0023
Bespreekstukken
10a Amendement: Kredietaanvraag voorbereidingskosten Noordrand De Hoven - Kaderstelling nieuwbouw Noordrand De Hoven
Griffienummer: 2022-A0006
10b Kredietaanvraag voorbereidingskosten Noordrand De Hoven
Griffienummer: 2022-0028
11a Amendement: Kredietaanvraag voorbereidingskosten Leesten Schouwbroek - Kaderstelling nieuwbouw Leesten Schouwbroek
Griffienummer: 2022-A0007
11b Kredietaanvraag voorbereidingskosten Leesten Schouwbroek
Griffienummer: 2022-0025
11c Motie: Leefbaarheid en toegankelijkheid Leesten
Griffienummer: 2022-M0006
12 Budget beschikbaar stellen voor verkabeling, subsidieaanvraag en communicatie- en participatieplan verkabeling
Griffienummer: 2022-0019
13a Amendement: Regionaal themajaar Leve de Hanze 2023 - Geen evenementen met dieren en geen vuurwerk bij Hanzedagen
Griffienummer: 2022-A0008
13b Regionaal themajaar 'Leve de Hanze 2023'
Griffienummer: 2022-0024
14 Vaststellen bestemmingsplan Lunette Eiland, eerste herziening
Griffienummer: 2022-0029
15 Moties vreemd aan de orde van de dag
15a Motie: Van Inspraak- naar Participatieverordening
Griffienummer: 2022-M0005
15b Motie: Het zo snel mogelijk uitkeren van de energietoeslag van 800 euro
Griffienummer: 2022-M0007
16 Sluiting