Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00)

Datum: 24-09-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Zaal: Burgerzaal Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00)

Datum: 24-09-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld
Griffienummer: 2017-M0014
2a2 Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten
Griffienummer: 2017-M0025
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 2 juli 2018
5b Handelingen Raad 5 juli 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 24 september 2018
Griffienummer: 2018-0100
7 Hamerstukken
7a Gemeentelijke coördinatiebesluit zonnepark Lansinkweg e.o.
Griffienummer: 2018-0092
7b Herinrichting wegen en pleinen De Hoven
Griffienummer: 2018-0097
7c Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen
Griffienummer: 2018-0101
7d Uitbreiden gemeentelijk coördinatiebesluit windturbines in het gebied De Mars/Twentekanaal Noord
Griffienummer: 2018-0098
8a Amendement: Voornemen om de stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten - twee petten
Griffienummer: 2018-A0006
8b Amendement: Voornemen om de stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten - efficient werken
Griffienummer: 2018-A0007
8c Voornemen om de stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten
Griffienummer: 2018-0093
9 Sluitende aanpak verward gedrag
Griffienummer: 2018-0096
10 Motie: Kermis moet blijven
Griffienummer: 2018-M0031
11 Motie: Herstructurering Zutphense zomerkermis
Griffienummer: 2018-M0036
12 Horecavisie Zutphen 2017-2022
Griffienummer: 2018-0105
13 Motie: Cultuuromslag Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-M0034
14 Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-M0033
15 Noodverordening ruiming V1
Griffienummer: 2018-0113
16 Consultatieronde Agenda Cleantech Regio (2019-2023)
Griffienummer: 2018-0102
17 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 24-09-2018

Beschikbare agenda's
Raad
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl