Pagina delen

Raad 24 oktober 2016 (21:30 - 23:00)

Datum 24-10-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Bekendmaking uitkomst aanbeveling van de raad inzake de vervulling van het burgemeesterschap van de gemeente Zutphen
3 Vragenkwartiertje
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4a1 Motie: Regenboog zebrapad in Zutphen
Griffienummer: 2016-M0011
4a2 Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug
Griffienummer: 2015-M0005
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
6 Lijst ingekomen stukken Raad 24 oktober 2016
Griffienummer: 2016-0130
7 Hamerstukken
7a. Vaststellen bestemmingsplan 'Mars midden noord (veegplan)'
Griffienummer: 2016-0133
8 Voorlopig risicoprofiel en concept beleidsplan VNOG 2017-2020
Griffienummer: 2016-0121
9a Amendement: Cultuuragenda 2016, De kunst van samen vernieuwen - extra budget voor filmtheater Luxor
Griffienummer: 2016-A0011
9b Cultuuragenda 2016, De kunst van samen vernieuwen
Griffienummer: 2016-0120
10 Motie: Dekking tekort 's Gravenhof variant
Griffienummer: 2014-M0025
11 Sluiting