Pagina delen

Raad 24 maart 2014 (19:30 - 21:00)

Datum 24-03-2014 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Vaststellen Handelingen
3a Handelingen raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00)
4 Onderzoek naar en oordeel over het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014
Griffienummer: 2014-0041
5 Toelating nieuwe raadsleden
5a Rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
5b Toelating van nieuwe raadsleden tot de gemeenteraad
Griffienummer: 2014-0042
6 Afscheid nemen van vertrekkende raadsleden
7 Sluiting