Pagina delen

Raad 24 februari 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 24-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
5. Lijst ingekomen stukken Raad 24 februari 2014
Griffienummer: 2014-0029
6 Vermoedelijke hamerstukken
6b. Vaststelling wijzigingsverordening Legesverordening 2014 - 2e wijziging
Griffienummer: 2014-0023
6c. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 24 februari 2014
Griffienummer: 2014-0025
6d. Verordening paracommercie
Griffienummer: 2014-0016
6e. Exploitatie en beheer Warnshuus
Griffienummer: 2014-0022
7 Motie: Kwijtschelding gemeentelijke lasten voor ondernemers
Griffienummer: 2014-M0001
8 Broederenklooster - bedrijfsplan en aanvraag krediet
Griffienummer: 2013-0191
9 Motie: Politiek risico - clausule Broederenklooster
Griffienummer: 2014-M0004
10 Bezuinigingsdocument 2015-2017
Griffienummer: 2013-0186
11 Vaststelling Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong
Griffienummer: 2014-0018
12 Cultuurhistorische waardenkaart
Griffienummer: 2014-0007
13 Bestemmingsplan "Nieuw zwembad, Laan naar Eme"
Griffienummer: 2014-0024
14 Sluiting