Pagina delen

Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00)

Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Behoud leefbaarheid en landschap Eefde-West
Griffienummer: 2019-M0004
2b Vaststelling van de agenda
3 Be√ędiging van de heer Krans als raadslid
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 8 juli 2019
7 Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2019
Griffienummer: 2019-0076
8 Hamerstukken
8a Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij collegevoorstel Rivier in de Stad
Griffienummer: 2019-0074
8b Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314
Griffienummer: 2019-0087
8c Budget asielzoekerskinderen jeugdhulp
Griffienummer: 2019-0080
8d Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten
Griffienummer: 2019-0085
8e Benoeming Forumlid F.J. Overbeek
Griffienummer: 2019-0082
9 Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0083
10 Benoeming Forumlid B.C. Bresters
Griffienummer: 2019-0090
11 Vaststellen bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a"
Griffienummer: 2019-0075
12 Bestemmingsplan 'Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind'
Griffienummer: 2019-0086
13 Herstelmaatregelen en organisatievorm GelreWerkt!
Griffienummer: 2019-0078
14 Voortgang en aanpassing programma Rivier in de Stad
Griffienummer: 2019-0073
15 Voortgang Poort van Zuid en vaststellen Structuurbeeld Poort van Zuid
Griffienummer: 2019-0079
16 Motie: Verbetering bestuurscultuur en sturingsinformatie
Griffienummer: 2019-M0009
17 Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht
Griffienummer: 2019-M0014
18 Sluiting