Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 23-09-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Zaal: Burgerzaal Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 23-09-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Behoud leefbaarheid en landschap Eefde-West
Griffienummer: 2019-M0004
2b Vaststelling van de agenda
3 Beëdiging van de heer Krans als raadslid
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 8 juli 2019
7 Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2019
Griffienummer: 2019-0076
8 Hamerstukken
8a Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij collegevoorstel Rivier in de Stad
Griffienummer: 2019-0074
8b Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314
Griffienummer: 2019-0087
8c Budget asielzoekerskinderen jeugdhulp
Griffienummer: 2019-0080
8d Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten
Griffienummer: 2019-0085
8e Benoeming Forumlid F.J. Overbeek
Griffienummer: 2019-0082
9 Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0083
10 Benoeming Forumlid B.C. Bresters
Griffienummer: 2019-0090
11 Vaststellen bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a"
Griffienummer: 2019-0075
12 Bestemmingsplan 'Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind'
Griffienummer: 2019-0086
13 Herstelmaatregelen en organisatievorm GelreWerkt!
Griffienummer: 2019-0078
14 Voortgang en aanpassing programma Rivier in de Stad
Griffienummer: 2019-0073
15 Voortgang Poort van Zuid en vaststellen Structuurbeeld Poort van Zuid
Griffienummer: 2019-0079
16 Motie: Verbetering bestuurscultuur en sturingsinformatie
Griffienummer: 2019-M0009
17 Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht
Griffienummer: 2019-M0014
18 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 23-09-2019

Beschikbare agenda's
Raad
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl