Pagina delen

Raad 23 september 2013 (21:30 - 23:00)

Datum 23-09-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3a Mogelijkheid tot het indienen van moties vreemd aan de orde van de dag
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 9 september 2013 (21:30 - 23:00)
5 Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2013
Griffienummer: 2013-0135
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Afronding Zutphens programma Vitale Stad 1, 2 en 3
Griffienummer: 2013-0132
6b Bekrachtiging geheimhouding financiƫel overzicht bij ter inzage liggend collegevoorstel inzake Selecteren bedrijven nieuwbouw zwembad en start gunningsfase
Griffienummer: 2013-0137
7 Sluiting